Wat is TRE®

TRE®  staat voor Tension and Trauma Releasing Exercises, ook wel vertaald als spanning en trauma reducerende oefeningen. TRE® is meer dan 20 jaar geleden ontwikkeld door internationaal trauma-expert Dr. David Berceli. Hij heeft jarenlang gewerkt en gewoond in oorlogsgebieden in Afrika en het Midden-Oosten waar hij onder andere individuele en groepsgerichte workshops traumahulp gaf en herstelprogramma’s ontwierp voor diverse internationale organisaties.

TRE®  is een natuurlijke manier om met behulp van jouw eigen lichaam het zenuwstelsel te kalmeren en zo de effecten van (chronische) stress, trauma’s of spanning los te laten. Hierbij kan het gaan om de effecten van gewone dagelijkse gebeurtenissen maar ook om spanning die zich door kleine of grotere traumatische ervaringen of een jarenlange opstapeling van chronische spanning in het lichaam (spier- en bindweefsel) heeft vastgezet. TRE® helpt het lichaam uit een staat van activering (vechten/vluchten/bevriezen) geleidelijk te bewegen richting rust, ruimte, ontspanning en herstel. David Berceli zegt hierover: “The tremor mechanisme in the body seems to be an integral part of discharding the specific myofascial tension patterns associated with the defensive responses of the body”.

Hierbij is een gevoel van veiligheid van essentieel belang om het natuurlijk vermogen te herstellen de ruimte te geven: David Berceli zegt: “when safety is re-introduced, the human organisme is neuro-physiologically designed to disengage our defensive responses and return to baseline”. Het lichaam zal dus pas spanning loslaten als het een signaal krijgt dat het veilig is.

Het bewegen uit een staat van activering zie je ook terug in de dierenwereld (zoogdieren). Het filmpje hieronder laat heel mooi zien hoe dit in zijn werk gaat. Dieren denken hier verder niet over na en volgen het natuurlijke proces. Wij mensen beschikken ook over dit vermogen, maar velen van ons zijn verleerd het te gebruiken, met name omdat we hier vaak een oordeel over hebben, het zou een teken van zwakte zijn. De spontane en onvrijwillige bewegingen van het lichaam, zoals je ook ziet bij deze impala, zijn onderdeel van het vermogen om te herstellen van stress/traumatische ervaringen.

De psoas spieren spelen een belangrijke rol in het doorbreken van chronische spanning in het lichaam. Spanning in deze spieren veroorzaken vaak pijnklachten in onderrug, nek en schouders. De psoas spieren worden ook wel beschouwd als onze instinctieve of vecht/vlucht spieren omdat zij ons helpen de vitale organen te beschermen door ons letterlijk klein te maken. Chronische spanning in deze spieren heeft impact op het zenuwstelsel omdat het deze op ‘high alert’ houdt, in een staat van waakzaamheid. Deze vicieuze cirkel kan met behulp van TRE® doorbroken worden doordat we de psoas spieren ontspannen en we het zelf herstellend vermogen van het lichaam activeren. Hoe we dat doen lees je hieronder.

TRE en de psoas spieren
TRE® en de psoas spieren

Een sessie duurt, afhankelijk van het aantal deelnemers, 1 tot 1,5 uur. Na een korte uitleg gaan we met behulp van een serie van 7 eenvoudige oefeningen de spieren in lichte mate rekken en vermoeien en nodigen we deze uit om de opgeslagen spanning los te laten door te trillen. Dit zijn de zogenaamde neurogene trillingen. De trillingen in de spieren worden vaak als prettig ervaren en kunnen we op elk gewenst moment stoppen. Een belangrijk onderdeel van de sessie is dan ook het leren doseren en reguleren van de ontlading. We werken tijdens de sessie met het lichaam, zodat praten over de reden van de spanningen niet nodig is. Een sessie eindigt altijd met 5-10 minuten liggen in een ontspannen houding, waarna er ruimte is de ervaring te bespreken en vragen te stellen en je vervolgens heerlijk ontspannen naar huis gaat.

Ben je benieuwd naar mijn persoonlijke ervaring en die van andere deelnemers met TRE® kijk dan op de pagina ervaringen met TRE®

TRE® en Trauma

Trauma fragmenteert en verbreekt de verbinding, met het lichaam, het zelf, de mensen en de wereld om ons heen. Janina Fisher zegt hierover: “Het zenuwstelsel blijft gemobiliseerd voor gevaar en veroorzaakt een ‘levende erfenis van symptomen’. We herinneren trauma met onze gevoelens en ons lichaam” (bron: Flipover: De levende erfenis van trauma transformeren). We hebben voor ons herstel zowel ons lichaam als ons opmerkzame brein -het deel van ons brein dat verantwoordelijk is voor gewaarzijn van gedachten, emoties en sensaties zonder oordeel- (weer terug online) nodig. Het nieuwsgierig en met compassie waar kunnen nemen van wat je ervaart, daarbij aanwezig kunnen zijn met aandacht, vanuit veiligheid en vanuit het hier en nu, speelt een belangrijke rol in hoe ik werk met de impact van trauma.

Hoe kan TRE® onderdeel uitmaken bij het herstel van de impact van trauma? 

TRE® is geen trauma therapie maar kan daar wel onderdeel van uitmaken. Het herintroduceert de natuurlijke pulsatie/beweging van het lichaam, helpt de verbinding te herstellen, spanningspatronen in het spier/bindweefsel los te laten en het autonome zenuwstelsel te kalmeren. De veilige aanwezigheid van een TRE® provider (co-regulatie) is essentieel om TRE® een helende ervaring te laten zijn door samen stapje voor stapje weer te gaan verbinden met sensaties in het lichaam en de opgebouwde spanning binnen de grenzen van wat mogelijk en behapbaar is los te laten.

Voor wie

TRE® is toegankelijk voor iedereen die zijn gezondheid wil bevorderen en zichzelf wil ontwikkelen en voor iedereen die op natuurlijke wijze het stressniveau wil verlagen/stress gerelateerde klachten wil verminderen. Het kan helpen diepe ontspanning te bereiken, de emotionele veerkracht te vergroten, beter te slapen, het immuunsysteem en de spijsvertering te verbeteren, flexibiliteit te verhogen, pijnklachten te verlichten en PTSS gerelateerde klachten te verminderen.

Verder is mijn ervaring dat TRE®een waardevolle ingang biedt om het gewaar- en bewustzijn van fysieke signalen/sensaties en responsen van het autonome zenuwstelsel te vergroten. Lichaamsbesef of -bewustzijn is onmisbaar bij het voelen van onze grenzen. Door dit bewustzijn te vergroten wordt luisteren naar onze grenzen en behoeften een natuurlijke beweging en kan het autonome zenuwstelsel doen waar het voor bedoeld is, namelijk flexibel bewegen tussen activering en rust, inspanning en herstel. Veel mensen zitten vast in een chronische staat van activering en zijn zich hier niet van bewust of voelen het wel maar weten niet hoe deze vicieuze cirkel te doorbreken. TRE® kan daarbij helpen.

Het doen van TRE®onder begeleiding is met name aan te raden bij fysieke en/of psychische klachten, maar ook zonder klachten is het volgen van een aantal begeleide sessies of een workshop zeer waardevol en aan te raden, zodat het op een fijne en verantwoorde manier toegepast kan worden. De ervaring leert dat minimaal 2 tot 4 begeleide sessies een goede basis biedt om zelfstandig mee aan de slag te gaan. In sommige gevallen kan het helpend zijn de sessies wat langer onder begeleiding te doen. Ook is het fijn om na verloop van tijd het persoonlijke TRE®proces te verdiepen, bijvoorbeeld als je vastloopt in gewoontepatronen (de release steeds hetzelfde blijft). Ik leer dan interventies aan die zelf gebruikt kunnen worden om het TRE® proces uit te nodigen verder door het lichaam te bewegen.

Bij kinderen in de basisschoolleeftijd wordt gewerkt met aangepaste oefeningen en altijd samen met een van de ouders/verzorgers. Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf een leeftijd van 9 jaar.

Voor wie niet/contra-indicaties

Omdat TRE® een mechanisme is waar we van nature toegang toe hebben zijn er in principe geen contra-indicaties. TRE® wordt uit voorzorg echter afgeraden in het eerste trimester van de zwangerschap. Verder zijn er situaties waarin beter gewacht kan worden voordat gestart wordt met TRE®, bijvoorbeeld kort na een operatie, bij acute ontstekingen, een hersenschudding, de eerste fase van een burn-out waarin het lichaam vooral rust nodig heeft en men vaak te moe is. Er is een bepaalde mate van energie, gevoelde veiligheid (vanuit eerder ervaring en/of in het huidige moment) en fysiek herstel nodig om te kunnen starten met TRE®. Er komt ruimte voor herstel als het feitelijke of door het zenuwstelsel waargenomen gevaar voorbij is, dat is ook het moment dat het lichaam spanning los kan laten.

TRE in aangepaste vorm

Bij fysieke en of psychische klachten kunnen de oefeningen zo nodig worden aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan long Covid, fibromyalgie, NAH, migraine, (C-)PTSS en burn-out. We laten dan sommige oefeningen weg en zoeken naar een milde vorm van activatie en/of starten eerst met ontspanning. In sommige gevallen is het doen van TRE® alleen mogelijk na afstemming door de klant met een behandelend arts/therapeut of verwijs ik door naar een collega provider die is toegerust om met die specifieke klachten te werken.

Voordat men deel kan nemen aan een sessie/workshop wordt een korte vragenlijst per mail toegestuurd en volgt zo nodig een (gratis) telefonisch intakegesprek. Dit is om in te kunnen schatten of deelname in een groep passend is of dat individuele sessies de voorkeur hebben. Tevens zijn deze vragen bedoeld om in te kunnen schatten of Praktijk-Unwind de begeleiding kan bieden die nodig is. De vragen worden vertrouwelijk behandeld. Er is geen sprake van dossiervorming.

Particulier/zakelijk

Bij Praktijk-Unwind kunnen particulieren terecht voor individuele- of groepssessies en workshops en/of voor persoonlijke coaching sessies. Zie voor meer informatie over het zakelijke aanbod op de pagina: Zakelijk aanbod

Praktijk-Unwind is lid van TRE® Nederland, zie de site: www.tre-nederland.nl voor meer informatie. Ik ben als officieel gecertificeerd provider terug te vinden op de site onder het kopje ‘overzicht van TRE providers’.