Coaching

Stress en burn-out coaching vanuit de polyvagaal theorie

Naast TRE® biedt Praktijk-Unwind ook stress en burn-out coaching aan. Deze kunnen indien gewenst met elkaar worden gecombineerd en vullen elkaar op een fijne manier aan. Waar bij TRE® het woordelijke verhaal doorgaans geen rol speelt wordt bij coaching voornamelijk gebruik gemaakt van gesprekken. Ook hier werk ik echter lichaam- en ervaringsgericht, omdat overspanning en burn-out in mijn ogen gezonde reacties zijn op een ongezonde hoeveelheid stress in het lichaam-brein systeem.

Polyvagaal Theorie

Mijn visie op lichaamsgericht werken met stress en burn-out klachten is in belangrijke mate gebaseerd op de kennis van de Polyvagaal Theorie. Deze theorie is ontwikkeld door Stephen Porges https://www.stephenporges.com en vertaald in een werkbare vorm door Deb Dana https://www.rhythmofregulation.com.

Kort samengevat gaat de polyvagaal theorie over sociale verbinding en de wetenschap van je veilig voelen. Het gaat over het vermogen van ons autonome zenuwstelsel (AZS) om ons te kunnen verbinden, overleven en flexibel om te kunnen gaan met de situaties waar we in het dagelijks leven mee te maken krijgen. Ons AZS zendt en zoekt de hele dag door naar signalen van veiligheid en gevaar in en om ons heen en reageert hierop. Dit gaat voornamelijk onbewust, dus zonder gebruik te maken van ons denkende brein. Dit is precies de reden dat ik een lichaamsgerichte benadering zo belangrijk vind.

De staat van ons AZS (veilig, gevaar of levensbedreiging) bepaalt door welke bril wij naar de werkelijkheid kijken; naar ons zelf, de wereld en onze relaties en bepaalt daarmee in belangrijke mate ons gedrag en hoe we ons voelen. “The state creates the story”.

Als het AZS ontregelt raakt, bijvoorbeeld door trauma of langdurige stress, ontstaan er op termijn vaak klachten op diverse leefgebieden. Met name op het gebied van onze gezondheid, zoals een hoge bloeddruk, verstoorde slaap, spijsvertering of ademhaling, (over)spanning en pijnklachten, overprikkeling, gevoelloosheid/depressieve klachten. Maar ook in gedrag en relaties; is het veilig om je te verbinden en kwetsbaar op te stellen? Of moet je jezelf beschermen door in de aanval te gaan, je terug te trekken of je aan te passen? Het zenuwstelsel reageert daarbij voortdurend op die van de mensen om ons heen. Door jouw eigen systeem in kaart te brengen ontstaat er meer bewustzijn, (zelf)compassie en kun je jouw grenzen beter bewaken.

Hoe ik werk

Door middel van coachende gesprekken gaan we op zoek naar een persoonlijke en op maat gemaakte aanpak om klachten te verminderen en  te bewegen richting balans, welzijn en gezondheid. Hierbij is aandacht voor de oorsprong/oorzaak van datgene wat spanning veroorzaakt, de context en het lichaam.

Als rode draad in de gesprekken gebruik ik een schema/overzicht van Deb Dana om de werking van het autonome zenuwstelsel inzichtelijk te maken. Wat je fysiek ervaart, voelt, denkt en doet laat vaak goed de (dynamische) staat van jouw zenuwstelsel zien; wat je triggers zijn en wat je kunt doen, zelf of met behulp van iemand anders, om terug te keren naar een veilig, verbonden en ontspannen staat van zijn. De handvatten die je krijgt zijn dan ook op maat gemaakt en kun je goed gebruiken in het dagelijks leven. Zo kun je de kennis van-, en inzichten in dit behulpzame autonome systeem gebruiken om te herstellen (zelfzorg) en om te gaan met de uitdagingen die we in ons dagelijks leven tegen komen, hiermee vergroten we onze vaardigheden en veerkracht.

Uitgangspunt in de coaching is mijn visie van de mens als een geheel, in een context en sociaal/maatschappelijk systeem, met een geschiedenis, overtuigingen, lichaam en geest. We hebben ons denkend vermogen om te vertellen wat we ervaren, vinden, willen. Ons lichaam heeft een eigen taal en wijsheid, vertelt zijn eigen verhaal, daar wil ik bij stilstaan. Allereerst door te begrijpen wat er nu feitelijk met ons gehele systeem (autonome zenuwstelsel) gebeurt als we stress ervaren of overspannen/burn-out zijn.

Sinds maart 2020 ben ik gecertificeerd stress- en burn-out coach via het Europees Instituut (NOBCO geaccrediteerd).