Zakelijk aanbod

Aanbod voor bedrijven en organisaties

Heeft jouw bedrijf/organisatie behoefte aan een aanbod dat gericht is op vitaliteit, preventie en duurzame inzetbaarheid? Praktijk-Unwind maakt in overleg een individueel of groepsaanbod op maat. Waarom wachten tot medewerkers uitvallen door stress gerelateerde klachten als je als werkgever ook een belangrijke rol kunt spelen in het behoud van het welzijn en de gezondheid van jouw medewerkers?

Een ontregeld autonoom zenuwstelsel is een van de belangrijkste oorzaken van klachten en ziekte in deze tijd, waarom? Dit deel van ons zenuwstelsel regelt niet alleen de onbewuste processen zoals ademhaling, hartslag en spijsvertering, maar ook onze overleving- en stress respons. Langdurige/chronische stress ontregelt ons interne systeem en inmiddels is algemeen bekend dat dit ons ziek kan maken. Veel mensen staan onder druk, ervaren dagelijks stress door uiteenlopende oorzaken; het hoge tempo waarin we leven, de voortdurende prikkels, hoge verwachting, prestatiedruk, de recente ontwikkelingen in de wereld om ons heen, om er maar een paar te noemen. We kunnen pas gaan herstellen als we uit deze geactiveerde staat van zijn bewegen richting ontspanning.

Het ervaren van (kortdurende) druk/spanning of stress is normaal. Er ontstaan doorgaans pas problemen als we niet meer terug keren naar ontspanning. Dan raken we, vaak zonder dat we het door hebben, steeds een beetje verder weg van een ontspannen staat van zijn. De aangepaste staat wordt ongemerkt ‘de nieuwe normaal’, zoals te zien is in onderstaande afbeelding. Als dit maar lang genoeg doorgaat ontstaan er in de loop van de tijd klachten, zoals een verstoorde nachtrust, vaker ziek zijn en minder snel herstellen, het gevoel hebben constant ‘aan’ te staan en moeilijk kunnen ontspannen. Uiteindelijk, als niet op tijd op de rem wordt getrapt, vallen mensen uit. Herstel duurt dan vele malen langer en is nadelig voor alle partijen.

Bewustwording van en (weer)verbinden met het lichaam en de signalen die het ons geeft is essentieel en noodzakelijk om gezond te blijven en weer te bewegen richting herstel en vitaliteit. Daarbij helpt het kennis te nemen van de werking van het autonome zenuwstelsel (zie voor meer informatie op de pagina Coaching vanuit de Polyvagaal Theorie) en is het belangrijk dat wij kunnen beschikken over voldoende tools die ons helpen herstellen, zoals onder andere TRE®®. TRE®en coaching kunnen een bijdrage leveren aan een toename van vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van verzuim door aandacht te geven aan herstel bij (langdurige) hoge werkdruk en/of na stressvolle gebeurtenissen. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan beroepsgroepen in de hulp- zorg- en dienstverlening waarbij men getuige is van menselijk leed en men soms de eigen emoties/fysieke reacties tijdelijk onderdrukt of negeert om te kunnen handelen. Het is van groot belang elke keer weer terug te keren naar ontspanning. Ik denk echter ook aan beroepsgroepen waarbij de werkdruk hoog is, zoals bijvoorbeeld het onderwijs of beroepen waarbij men een grote verantwoordelijkheid draagt. Tevens kan Praktijk-Unwind een rol spelen bij het proces van terugkeer naar werk bij verzuim en reintegratie.

Praktijk-Unwind verzorgd sessies/workshops op individueel niveau en in teamverband. Het aanbod is in de meeste gevallen kortdurend: het is mijn doel om met inzicht, bewustwording en het aanleren van de methode TRE® medewerkers tools in handen te geven die ze zowel op de korte als lange termijn zelfstandig kunnen gebruiken. Zo is bijvoorbeeld de workshop “Jouw autonome zenuwstelsel en TRE” (zie agenda) geschikt voor teams die aandacht willen schenken aan zelfzorg, preventie en persoonlijke ontwikkeling. De opgedane kennis kan tevens direct vakinhoudelijk worden ingezet, met name in de hulp- en dienstverlening.

Kijk voor een indruk van de mogelijkheden en een indicatie voor de prijzen op de pagina Aanbod en Tarieven per 1-1-2023. Voor zakelijke trajecten worden tevens indirecte kosten in rekening gebracht en zal een offerte op maat worden gemaakt.

Ik werk in kleine groepjes van maximaal 6-8 personen per groep. Mocht er behoefte zijn aan een aanbod voor grotere groepen als het gaat over TRE® dan kan ik een of meer gecertificeerde collega providers ingeschakelen om de workshop samen te geven. Praktijk-Unwind is aangesloten bij TRE-Nederland: www.tre-nederland.nl